Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Lépésről Lépésre pedagógiai programról

  A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) gyermekközpontú pedagógiai programot az 1990-es években az Open Society Institute irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki. Magyarországon a Soros Alapítvány támogatásával - 1994–ben az óvodai, majd az 1996 / 97 –es tanévben az iskolai program - került bevezetésre. Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre programmal gyerekeket oktató, nevelő intézmények, melyek a hatékony és aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a felnövekvő gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. Magyarországon dinamikusan növekszik azoknak az intézményeknek a száma, amelyek Lépésről lépésre programmal működnek. A program hazai terjesztője és fejlesztője az Ec-Pec Alapítvány.

A program küldetése

A Lépésről Lépésre program küldetése egy új pedagógiai szellemiség elterjesztése,amelynek középpontjában a gyermek áll; annak az elvnek az érvényesítése, hogy „Minden ember egyszeri és megismételhetetlen egyéniség”. A programot választó tanítók és tanárok célja, hogy úgy erısítsék a gyerekeket, tanulási kedvüket, az osztályközösséget, hogy minden egyes gyerekben megkeresik az értéket.

A program célja:

Célunk, hogy az óvodában és az iskolában segítsen őszinte, elfogadó légkört kialakítani,olyan szervezeti kereteket, feltételeket biztosítani, és ennek érdekében olyan pedagógiai rendszert teremteni, amelyben fel lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy

  • egy demokratikus társadalom aktív, alkotó tagjává váljanak, felismerjék ésmegbecsüljék az ebben rejlő értékeket;
  • már iskolai életük során, tanulóként döntéseket hozhassanak és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást;
  • szociális, érzelmi készségeik alakításával képessé váljanak az egymás iránti nyitottságra,
  • pozitív emberi és közösségi kapcsolatok kialakítására;
  • nyitottak legyenek a világra, a világ komplexitásának felismerésére, kérdések,problémák felvetésére, megoldások keresésére;
  •  önálló, tevékeny magatartásra, önálló vélemény kialakítására, s a csoportra, intézményre jellemző nyílt, őszinte kommunikációs légkörben képesek legyenek annak kifejtésére
  • természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás.